Teslim Şekilleri

1- EXWORKS (EXW):

 • Belirtilen yerde mağazada işyerinde teslim.
 • Masraf ve rizikolar ithalatçıya aittir.
 • İhracat ile ilgili belgelerin hazırlanması ithalatçıya aittir.

2- FREE CARRIER (FCA):

 • Çoklu.
 • Belirtilen yerde taşıyıcıya teslim.
 • Taşıyıcıya teslim ile birlikte masraf ve rizikolar ithalatçıya geçer.
 • İhracat ile ilgili formaliteler ihracatçıya aittir.

3- FREE ALONGSIDE SHIP (FAS):

 • Deniz.
 • Belirtilen yükleme limanında gemi yanında teslim.
 • Malın tesliminden itibaren masraf ve rizikolar ithalatçıya geçer.
 • İhracat ile ilgili formaliteler ithalatçıya aittir.

4- FREE ON BOARD (FOB):

 • Deniz.
 • Belirtilen yükleme limanında gemi güvertesinde teslim.
 • İhracatçı malı gemi güvertesinde teslim ederek masraf ve riski ithalatçıya devreder.
 • İhracatçı ihracat ile ilgili formaliteleri yerine getirerek liman ve yükleme masraflarını da karşılar.

5- COST AND FREIGHT (CFR):

 • Deniz.
 • Belirtilen varış limanında.
 • Yükleme liman masrafları ve navlun ihracatçıya aittir.
 • Sigorta primi ithalatçıya aittir.
 • Masraflar varış limanına kadar ihracatçıya ait, risk ihracatçının malı yükleme limanında teslimi ile birlikte ithalatçıya geçer.

6- COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF):

 • Deniz.
 • Belirtilen varış limanında.
 • Mal bedeli, sigorta ve navlun bedeli ödenmiş olarak teslim.
 • Masraflar varış limanına kadar ihracatçıya ait, risk ihracatçının malı varış limanında teslimi ile ithalatçıya geçer.

7- CARRIAGE PAID TO (CPT):

 • Çoklu.
 • Belirtilen varış yerine kadar.
 • Navlun bedelini ihracatçı karşılar.
 • Masraflar malın ihracatçı tarafından ilk taşıyıcıya teslimi ile birlikte ithalatçıya geçer, sigorta primini ithalatçı öder.

8- CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP):

 • Çoklu
 • Navlun bedeli ve sigorta primini ihracatçı öder.
 • Hasar ve ziyan belirtilen adreste teslimi ile birlikte ithalatçıya geçer.

9- DELIVERED AT FRONTIER (DAF):

 • Çoklu
 • Belirtilen sınırda teslim.
 • Sınıra kadar masraf ve riskler ihracatçıya aittir, sınırdan sonra ithalatçıya geçer.

10- DELIVERED EX SHIP (DES):

 • Deniz.
 • Belirtilen varış limanında gemide teslim.
 • Mallar gemide ithalatçıya teslim edilir, o ana kadar ki masraflar ve rizikolar ihracatçının, teslimden itibaren masraflar ve rizikolar ithalatçıya geçer.

11- DELİVERED EX QUAY (DEQ):

 • Deniz.
 • Belirtilen varış limanında rıhtımda teslim.
 • Rıhtıma kadar ki masraf ve rizikolar ihracatçıya aittir. Malların tesliminden itibaren masraf ve rizikolar ithalatçıya geçer.
 • DEQ Duty Paid: Vergi ve gümrük çekme masrafları ihracatçıya aittir.
 • DEQ Duties On Buyer’s Account: Gümrük ve sair masraflar ithalatçıya aittir.
 • DEQ VAT Unpaid: KDV’yi ithalatçının ödeyeceğini belirtir.

12- DELIVERED DUTY UNPAID (DDU):

 • Çoklu.
 • Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmeksizin teslim.
 • Teslim yerine kadar ki tüm masraf rizikolar ihracatçıya aittir.
 • Gümrük vergisi ödenmez.

13- DELIVERED DUTY PAID (DDP):

 • Çoklu
 • Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim.
 • Teslim yerine kadar ki tüm masraflar ve rizikolar ihracatçıya aittir. Bunlara ek olarak ihracatçı gümrük vergisini de karşılar.