Hastane Ürünleri

HASTANE ÜRÜNLERİ

  • Damariçi Girişim Setleri
  • Anjiografik Girişim Setleri
  • PTCA Aksesuarları
  • Kılavuz Teller
  • Kateter Setleri
  • Arteriel Girişim Setleri
  • Basınç Ölçüm Setleri
  • Girişim Valfleri ve Aksesuarları
  • Yara Drenaj Sistemleri